Hosted and developed by Andula © All rights reserved

Afrikaanse
Geneeshere
Vereniging

Die Geneeskundige en Tandheelkundige Raad, sowel as die Gesondheidsberoepe Raad word oorheers deur anderstalige Regeringsondersteuners wat deur die Regering aangestel word. Die lede wat deur geneeshere en tandheelkundiges verkies word is in die minderheid.

Die gevolg hiervan is dat die gebruik van Afrikaans afgeskaf is en alles in Engels geskied. Dieselfde optrede word in Staatsdepartemente gevolg en onlangs het die Fakulteit Geneeskunde aan die Universiteit van Pretoria aangekondig dat lesings en kursusse voortaan in Engels aangebied sal word


‘n Aantal geneeshere van Pretoria het byeengekom en die Afrikaanse Geneeshere Vereniging (A.G.V.) gestig (Dit gee terselfdertyd erkenning aan Dr. A.G. Visser, een van ons vroeë Afrikaanse Geneeshere, wat met sy digkuns bale vir Afrikaans gedoen het).


DIE DOELSTELLINGS VAN DIE A.G.V. IS:

TuisbladDropbox

Tel: 012 993 3253


Sel: 082 445 0462

E-pos: erich@lantic.net

Epos Kontak ons

Vir meer inligting oor die AGV, Kursusse wat aangebied word, Kursusse wat reeds gegee is, nuusbriewe, ens:  klik op die Dropbox se skakel hier onder